Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Model: 07011553B

CORTECO 07011553B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]28 Εξωτερική διάμετρος [mm]52 Πάχος [mm]10 Υλικ..

10,70€

Model: 07012633B

CORTECO 07012633B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]36 Εξωτερική διάμετρος [mm]50 Πάχος [mm]8 Υλικό..

27,42€

Model: 12010666B

CORTECO 12010666B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]30 Εξωτερική διάμετρος [mm]42 Πάχος [mm]8 Υλικό..

2,32€

Model: 12010682B

CORTECO 12010682B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]35 Εξωτερική διάμετρος [mm]58 Πάχος [mm]10 Υλικ..

1,00€

Model: 12011131B

CORTECO 12011131B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]30 Εξωτερική διάμετρος [mm]40 Πάχος [mm]7 Υλικό..

49,20€

Model: 12011539B

CORTECO 12011539B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]30 Εξωτερική διάμετρος [mm]52 Πάχος [mm]7 Υλικό..

23,58€

Model: 12011664B

CORTECO 12011664B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]22 Εξωτερική διάμετρος [mm]35 Πάχος [mm]7 Υλικό..

25,96€

Model: 12011666B

CORTECO 12011666B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]35 Εξωτερική διάμετρος [mm]50 Πάχος [mm]9 Υλικό..

1,00€

Model: 12011691B

CORTECO 12011691B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]28 Εξωτερική διάμετρος [mm]42 Πάχος [mm]8 Υλικό..

135,10€

Model: 12011803B

CORTECO 12011803B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]29 Εξωτερική διάμετρος [mm]46 Πάχος [mm]10 Υλικ..

4,62€

Model: 12011839B

CORTECO 12011839B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]30 Εξωτερική διάμετρος [mm]42 Πάχος [mm]7 Υλικό..

185,50€

Model: 12012411B

CORTECO 12012411B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]30 Εξωτερική διάμετρος [mm]52 Πάχος [mm]7 Υλικό..

17,02€

Model: 12013862B

CORTECO 12013862B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]25 Εξωτερική διάμετρος [mm]42 Πάχος [mm]8 Υλικό..

18,70€

Model: 12013866B

CORTECO 12013866B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]22 Εξωτερική διάμετρος [mm]45 Πάχος [mm]8 Υλικό..

1,00€

Model: 12013949B

CORTECO 12013949B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]28 Εξωτερική διάμετρος [mm]38 Πάχος [mm]7 Υλικό..

147,40€

Model: 12014403B

CORTECO 12014403B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]30 Εξωτερική διάμετρος [mm]40 Πάχος [mm]7 Υλικό..

15,58€

Model: 12014404B

CORTECO 12014404B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]42 Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εξωτε..

8,54€

Model: 12014407B

CORTECO 12014407B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]25 Εξωτερική διάμετρος [mm]40 Πάχος [mm]7 Υλικό..

8,80€

Model: 12014468B

CORTECO 12014468B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]32 Εξωτερική διάμετρος [mm]45 Πάχος [mm]10 Υλικ..

13,17€

Model: 12014672B

CORTECO 12014672B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]32 Εξωτερική διάμετρος [mm]50 Πάχος [mm]8 Υλικό..

207,34€

Model: 12014699B

CORTECO 12014699B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]32 Εξωτερική διάμετρος [mm]47 Πάχος [mm]10 Υλικ..

7,90€

Model: 12014728B

CORTECO 12014728B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]55 Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εξωτε..

1,00€

Model: 12015120B

CORTECO 12015120B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]55 Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εξωτε..

9,10€

Model: 12015381B

CORTECO 12015381B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]38 Εξωτερική διάμετρος [mm]50 Πάχος [mm]7 Υλικό..

1,00€

Model: 12015425B

CORTECO 12015425B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]25 Εξωτερική διάμετρος [mm]42 Πάχος [mm]7 Υλικό..

81,66€

Model: 12015548B

CORTECO 12015548B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]55 Εξωτερική διάμετρος [mm]70,1 Πάχος [mm]8 Υλι..

48,34€

Model: 12015726B

CORTECO 12015726B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]35 Εξωτερική διάμετρος [mm]58 Πάχος [mm]10 Υλικ..

1,00€

Model: 12015854B

CORTECO 12015854B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]30 Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εξωτε..

15,58€

Model: 12015855B

CORTECO 12015855B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]30 Εξωτερική διάμετρος [mm]52 Πάχος [mm]7 Υλικό..

62,54€

Model: 12015927B

CORTECO 12015927B - Τσιμούχα, εκκεντρ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]30 Εξωτερική διάμετρος [mm]47 Πάχος [mm]7 Υλικό..

1,00€