Καλώδιο υψηλής τάσης

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Model: B100A

BERU B100A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]45 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

133,42€

Model: B100B

BERU B100B - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]63 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

27,90€

Model: B100C

BERU B100C - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]75 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

36,22€

Model: B100D

BERU B100D - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]84 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

7,02€

Model: B100E

BERU B100E - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]93 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

11,26€

Model: B101A

BERU B101A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]56 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

7,60€

Model: B101B

BERU B101B - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]76 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

15,42€

Model: B101C

BERU B101C - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]85 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

11,98€

Model: B101D

BERU B101D - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]92 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

11,74€

Model: B102A

BERU B102A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]35 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

11,90€

Model: B102B

BERU B102B - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]45 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

14,86€

Model: B102C

BERU B102C - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]56 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

65,50€

Model: B102D

BERU B102D - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]65 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

71,58€

Model: B103A

BERU B103A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]50 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης DIN ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεσης Μ4 ..

261,98€

Model: B103B

BERU B103B - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]65 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης DIN ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεσης Μ4 ..

45,82€

Model: B103C

BERU B103C - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]80 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης DIN ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεσης Μ4 ..

17,58€

Model: B103D

BERU B103D - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]95 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης DIN ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεσης Μ4 ..

123,98€

Model: B104A

BERU B104A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]61 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

1,00€

Model: B104B

BERU B104B - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]95 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

41,58€

Model: B104C

BERU B104C - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]123 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεσ..

26,14€

Model: B104D

BERU B104D - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]133 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεσ..

9,02€

Model: B105A

BERU B105A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]115 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεσ..

36,46€

Model: B105B

BERU B105B - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]84 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

8,70€

Model: B106A

BERU B106A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]79 Καλώδιο μπουζίΠολλαπλασιαστής στους διακλαδωτήρες Πηνίο ανάφλ..

125,34€

Model: B107A

BERU B107A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]72 Καλώδιο μπουζίΠολλαπλασιαστής στους διακλαδωτήρες Πηνίο ανάφλ..

40,38€

Model: B108A

BERU B108A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]68 Καλώδιο μπουζίΠολλαπλασιαστής στους διακλαδωτήρες ΔιανομέαςΠα..

12,46€

Model: B109A

BERU B109A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]60 Καλώδιο μπουζίΠολλαπλασιαστής στους διακλαδωτήρες Πηνίο ανάφλ..

1,00€

Model: B110A

BERU B110A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]75 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

1,00€

Model: B110B

BERU B110B - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]90 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

1,00€

Model: B110C

BERU B110C - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]95 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

1,00€