Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Model: 24.8190-0005.2

ATE 24.8190-0005.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]84,4 Όροι απαι..

5,74€

Model: 24.8190-0006.2

ATE 24.8190-0006.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]675 Όροι από έ..

31,90€

Model: 24.8190-0007.2

ATE 24.8190-0007.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]1045 Όροι από ..

247,74€

Model: 24.8190-0008.2

ATE 24.8190-0008.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]1000 Όροι από ..

65,10€

Model: 24.8190-0009.2

ATE 24.8190-0009.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]808 Όροι απαιτ..

51,02€

Model: 24.8190-0010.2

ATE 24.8190-0010.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]1141 Όροι από ..

1,00€

Model: 24.8190-0011.2

ATE 24.8190-0011.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]362,5 Όροι για..

0,86€

Model: 24.8190-0012.2

ATE 24.8190-0012.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]272,4 Όροι για..

0,94€

Model: 24.8190-0013.2

ATE 24.8190-0013.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]323 Όροι από έ..

209,34€

Model: 24.8190-0014.2

ATE 24.8190-0014.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]296 Όροι από έ..

196,22€

Model: 24.8190-0015.2

ATE 24.8190-0015.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]138 Όροι από έ..

196,22€

Model: 24.8190-0105.2

ATE 24.8190-0105.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]240 Όροι απαιτ..

16,78€

Model: 24.8190-0106.2

ATE 24.8190-0106.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]270 Όροι απαιτ..

588,48€

Model: 24.8190-0201.2

ATE 24.8190-0201.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]235 Όροι μέχρι..

6,22€

Model: 24.8190-0206.2

ATE 24.8190-0206.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]790 Όροι από έ..

10,46€

Model: 24.8190-0207.2

ATE 24.8190-0207.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]786 Όροι από έ..

5,26€

Model: 24.8190-0208.2

ATE 24.8190-0208.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]569 Όροι απαιτ..

6,22€

Model: 24.8190-0209.2

ATE 24.8190-0209.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]620 Όροι απαιτ..

6,62€

Model: 24.8190-0210.2

ATE 24.8190-0210.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]810 Όροι απαιτ..

30,22€

Model: 24.8190-0211.2

ATE 24.8190-0211.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]840 Όροι απαιτ..

11,26€

Model: 24.8190-0213.2

ATE 24.8190-0213.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]262 Όροι μέχρι..

7,26€

Model: 24.8190-0214.2

ATE 24.8190-0214.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]235 Όροι μέχρι..

167,58€

Model: 24.8190-0215.2

ATE 24.8190-0215.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]162 Όροι από έ..

5,02€

Model: 24.8190-0218.2

ATE 24.8190-0218.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]545 Όροι από έ..

121,66€

Model: 24.8190-0219.2

ATE 24.8190-0219.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]764 Όροι από έ..

32,78€

Model: 24.8190-0220.2

ATE 24.8190-0220.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]601 Όροι από έ..

9,34€

Model: 24.8190-0221.2

ATE 24.8190-0221.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]1338 Όροι από ..

25,42€

Model: 24.8190-0222.2

ATE 24.8190-0222.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]1090 Όροι από ..

1,00€

Model: 24.8190-0223.2

ATE 24.8190-0223.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]261 Όροι από έ..

17,74€

Model: 24.8190-0224.2

ATE 24.8190-0224.2 - Προειδοπ. επαφή, φθορά υλικού τριβής των φρένων

Χαρακτηριστικά Τύπος φρένωνΔισκόφρενα Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm]311 Όροι απαιτ..

125,74€