Πλάκα πίεσης

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
EXEDY DHC503 - Πλάκα πίεσης Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: DHC503

EXEDY DHC503 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]110 Εξωτερική διάμετρος [mm]160 Διάμετρος κύκλου ο..

0,01€

Model: DHC504

EXEDY DHC504 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]110 Εξωτερική διάμετρος [mm]170 Διάμετρος κύκλου ο..

79,18€

Model: DHC507

EXEDY DHC507 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]110 Εξωτερική διάμετρος [mm]170 Διάμετρος κύκλου ο..

113,90€

Model: DHC511

EXEDY DHC511 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]125 Εξωτερική διάμετρος [mm]180 Διάμετρος κύκλου ο..

103,58€

Model: DHC515

EXEDY DHC515 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]160 Εξωτερική διάμετρος [mm]240 Διάμετρος κύκλου ο..

185,90€

Model: DHC536

EXEDY DHC536 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]125 Εξωτερική διάμετρος [mm]180 Διάμετρος κύκλου ο..

115,82€

Model: DHC538

EXEDY DHC538 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]140 Εξωτερική διάμετρος [mm]200 Διάμετρος κύκλου ο..

97,58€

Model: DHC545

EXEDY DHC545 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]132 Εξωτερική διάμετρος [mm]190 Διάμετρος κύκλου ο..

75,74€

Model: DHC550

EXEDY DHC550 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]125 Εξωτερική διάμετρος [mm]180 Διάμετρος κύκλου ο..

141,66€

Model: DHC551

EXEDY DHC551 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]132 Εξωτερική διάμετρος [mm]190 Διάμετρος κύκλου ο..

110,78€

Model: DHC552U

EXEDY DHC552U - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]120 Εξωτερική διάμετρος [mm]170 Διάμετρος κύκλου ο..

130,14€

Model: DHC553U

EXEDY DHC553U - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]120 Εξωτερική διάμετρος [mm]170 Διάμετρος κύκλου ο..

130,14€

Model: DHC555

EXEDY DHC555 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]110 Εξωτερική διάμετρος [mm]170 Διάμετρος κύκλου ο..

95,26€

Model: DHC556U

EXEDY DHC556U - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]110 Εξωτερική διάμετρος [mm]170 Διάμετρος κύκλου ο..

82,70€

Model: DHC558

EXEDY DHC558 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]132 Εξωτερική διάμετρος [mm]190 Διάμετρος κύκλου ο..

150,94€

Model: DHC559

EXEDY DHC559 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]132 Εξωτερική διάμετρος [mm]190 Διάμετρος κύκλου ο..

150,94€

Model: DHC560

EXEDY DHC560 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]132 Εξωτερική διάμετρος [mm]190 Διάμετρος κύκλου ο..

143,82€

Model: DHC561

EXEDY DHC561 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]132 Εξωτερική διάμετρος [mm]190 Διάμετρος κύκλου ο..

153,82€

Model: DHC563

EXEDY DHC563 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]140 Εξωτερική διάμετρος [mm]200 Διάμετρος κύκλου ο..

143,82€

EXEDY DHC571 - Πλάκα πίεσης Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: DHC571

EXEDY DHC571 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]125 Εξωτερική διάμετρος [mm]180 Διάμετρος κύκλου ο..

0,01€

Model: DWC704

EXEDY DWC704 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]140 Εξωτερική διάμετρος [mm]200 Διάμετρος κύκλου ο..

53,42€

Model: DWC706

EXEDY DWC706 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]145 Εξωτερική διάμετρος [mm]215 Διάμετρος κύκλου ο..

49,90€

Model: DWC717

EXEDY DWC717 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]144 Εξωτερική διάμετρος [mm]227 Διάμετρος κύκλου ο..

52,78€

EXEDY DWC718 - Πλάκα πίεσης Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: DWC718

EXEDY DWC718 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]110 Εξωτερική διάμετρος [mm]170 Διάμετρος κύκλου ο..

0,01€

EXEDY DWC719 - Πλάκα πίεσης Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: DWC719

EXEDY DWC719 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]126 Εξωτερική διάμετρος [mm]186 Διάμετρος κύκλου ο..

0,01€

Model: DWC720

EXEDY DWC720 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]140 Εξωτερική διάμετρος [mm]215 Διάμετρος κύκλου ο..

40,70€

Model: DWC724

EXEDY DWC724 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]144 Εξωτερική διάμετρος [mm]227 Διάμετρος κύκλου ο..

53,42€

EXEDY DWC726 - Πλάκα πίεσης Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: DWC726

EXEDY DWC726 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]145 Εξωτερική διάμετρος [mm]215 Διάμετρος κύκλου ο..

0,01€

EXEDY DWC728 - Πλάκα πίεσης Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: DWC728

EXEDY DWC728 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εξωτερική διάμετρος [mm]200 Όροι από αριθμό πλαισίουE166480 Γνήσιοι Κ..

0,01€

Model: FJC504

EXEDY FJC504 - Πλάκα πίεσης

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]130 Εξωτερική διάμετρος [mm]200 Διάμετρος κύκλου ο..

108,57€