Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Model: 01016267B

CORTECO 01016267B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εσωτερική διάμετρος [mm]105 Εξωτ..

17,82€

Model: 01029678B

CORTECO 01029678B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την πλευρά του κιβώτιου ταχυτήτων Εσωτερική διάμετρος ..

14,14€

Model: 07011545B

CORTECO 07011545B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εσωτερική διάμετρος [mm]40 Εξωτε..

5,50€

Model: 07011550B

CORTECO 07011550B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εσωτερική διάμετρος [mm]42 Εξωτε..

4,62€

Model: 07011552B

CORTECO 07011552B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την πλευρά του κιβώτιου ταχυτήτων Εσωτερική διάμετρος ..

5,58€

Model: 07012634B

CORTECO 07012634B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εσωτερική διάμετρος [mm]42 Εξωτε..

5,74€

CORTECO 07026866B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: 07026866B

CORTECO 07026866B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την πλευρά του κιβώτιου ταχυτήτων Εσωτερική διάμετρος ..

0,01€

Model: 12000519B

CORTECO 12000519B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]48 Πλευρά τοποθέτησηςαπό την πλευρά του κιβώτιου ταχ..

3,10€

Model: 12001177B

CORTECO 12001177B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]48 Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εξωτε..

9,34€

Model: 12001197B

CORTECO 12001197B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]45 Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εξωτε..

8,62€

CORTECO 12001470B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: 12001470B

CORTECO 12001470B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εσωτερική διάμετρος [mm]30 Εξωτε..

0,01€

Model: 12001475B

CORTECO 12001475B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εσωτερική διάμετρος [mm]40 Εξωτε..

2,94€

CORTECO 12001480B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: 12001480B

CORTECO 12001480B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την πλευρά του κιβώτιου ταχυτήτων Εσωτερική διάμετρος ..

0,01€

Model: 12001482B

CORTECO 12001482B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την πλευρά του κιβώτιου ταχυτήτων Εσωτερική διάμετρος ..

4,62€

CORTECO 12001483B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: 12001483B

CORTECO 12001483B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την πλευρά του κιβώτιου ταχυτήτων Εσωτερική διάμετρος ..

0,01€

Model: 12001538B

CORTECO 12001538B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]30 Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εξωτε..

3,26€

CORTECO 12001540B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: 12001540B

CORTECO 12001540B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την πλευρά του κιβώτιου ταχυτήτων Εσωτερική διάμετρος ..

0,01€

Model: 12010669B

CORTECO 12010669B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εσωτερική διάμετρος [mm]35 Εξωτε..

3,26€

Model: 12010674B

CORTECO 12010674B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]30 Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εξωτε..

1,93€

CORTECO 12010693B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: 12010693B

CORTECO 12010693B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την πλευρά του κιβώτιου ταχυτήτων Εσωτερική διάμετρος ..

0,01€

CORTECO 12010696B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: 12010696B

CORTECO 12010696B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εσωτερική διάμετρος [mm]56 Εξωτε..

0,01€

Model: 12010699B

CORTECO 12010699B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εσωτερική διάμετρος [mm]58 Εξωτε..

4,70€

Model: 12010700B

CORTECO 12010700B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εσωτερική διάμετρος [mm]58 Εξωτε..

4,94€

CORTECO 12010701B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: 12010701B

CORTECO 12010701B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την πλευρά του κιβώτιου ταχυτήτων Εσωτερική διάμετρος ..

0,01€

CORTECO 12010737B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: 12010737B

CORTECO 12010737B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]90 Πλευρά τοποθέτησηςαπό την πλευρά του κιβώτιου ταχ..

0,01€

CORTECO 12010739B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: 12010739B

CORTECO 12010739B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Εσωτερική διάμετρος [mm]35 Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εξωτε..

0,01€

Model: 12010741B

CORTECO 12010741B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εσωτερική διάμετρος [mm]42 Εξωτε..

5,98€

Model: 12010743B

CORTECO 12010743B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την μετωπική πλευρά Εσωτερική διάμετρος [mm]45 Εξωτε..

7,63€

Model: 12010747B

CORTECO 12010747B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την πλευρά του κιβώτιου ταχυτήτων Εσωτερική διάμετρος ..

11,61€

Model: 12010749B

CORTECO 12010749B - Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας

Χαρακτηριστικά Πλευρά τοποθέτησηςαπό την πλευρά του κιβώτιου ταχυτήτων Εσωτερική διάμετρος ..

10,90€