Στήριγμα, βάση στήρ. ράβδου στρέψης

Επικοινωνήστε μαζί μας.