Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Model: GS10043

DELPHI GS10043 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]19 Διαδρομή [mm]224 Δύναμη έγχυσης [N]160 Μεγ. μήκο..

7,73€

Model: GS10058

DELPHI GS10058 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]19 Διαδρομή [mm]206 Δύναμη έγχυσης [N]220 Μεγ. μήκο..

11,77€

Model: GS10180

DELPHI GS10180 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]22 Διαδρομή [mm]67 Δύναμη έγχυσης [N]850 Μεγ. μήκος..

12,70€

Model: GS10200

DELPHI GS10200 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]19 Διαδρομή [mm]224 Δύναμη έγχυσης [N]220 Μεγ. μήκο..

11,42€

Model: GS10204

DELPHI GS10204 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]19 Διαδρομή [mm]342 Δύναμη έγχυσης [N]280 Μεγ. μήκο..

17,26€

Model: GS10241

DELPHI GS10241 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]211 Δύναμη έγχυσης [N]350 Μεγ. μήκο..

16,52€

DELPHI GS10245 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: GS10245

DELPHI GS10245 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]316 Δύναμη έγχυσης [N]310 Μεγ. μήκο..

0,01€

Model: GS10247

DELPHI GS10247 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]315 Δύναμη έγχυσης [N]325 Μεγ. μήκο..

14,26€

Model: GS10249

DELPHI GS10249 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]324 Δύναμη έγχυσης [N]300 Μεγ. μήκο..

12,07€

Model: GS10252

DELPHI GS10252 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]15 Διαδρομή [mm]171 Δύναμη έγχυσης [N]280 Μεγ. μήκο..

12,39€

Model: GS10253

DELPHI GS10253 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]120 Δύναμη έγχυσης [N]580 Μεγ. μήκο..

9,66€

Model: GS10257

DELPHI GS10257 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]171 Δύναμη έγχυσης [N]300 Μεγ. μήκο..

7,74€

Model: GS10298

DELPHI GS10298 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]22 Διαδρομή [mm]55 Δύναμη έγχυσης [N]1100 Μεγ. μήκο..

14,62€

Model: GS10327

DELPHI GS10327 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]341.5 Δύναμη έγχυσης [N]300 Μεγ. μή..

11,16€

Model: GS10330

DELPHI GS10330 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]209 Δύναμη έγχυσης [N]350 Μεγ. μήκο..

12,13€

Model: GS10335

DELPHI GS10335 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]321 Δύναμη έγχυσης [N]240 Μεγ. μήκο..

10,28€

Model: GS10338

DELPHI GS10338 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]315 Δύναμη έγχυσης [N]300 Μεγ. μήκο..

18,37€

Model: GS10368

DELPHI GS10368 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]22 Διαδρομή [mm]190 Δύναμη έγχυσης [N]680 Μεγ. μήκο..

8,70€

Model: GS10381

DELPHI GS10381 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]15 Διαδρομή [mm]155 Δύναμη έγχυσης [N]320 Μεγ. μήκο..

13,56€

Model: GS10414

DELPHI GS10414 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]120 Δύναμη έγχυσης [N]310 Μεγ. μήκο..

17,10€

Model: GS10424

DELPHI GS10424 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]350 Δύναμη έγχυσης [N]355 Μεγ. μήκο..

9,42€

Model: GS10426

DELPHI GS10426 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]300 Δύναμη έγχυσης [N]397 Μεγ. μήκο..

10,12€

Model: GS10429

DELPHI GS10429 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]250 Δύναμη έγχυσης [N]600 Μεγ. μήκο..

8,17€

Model: GS10430

DELPHI GS10430 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]480 Δύναμη έγχυσης [N]438 Μεγ. μήκο..

6,30€

Model: GS10433

DELPHI GS10433 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]170 Δύναμη έγχυσης [N]485 Μεγ. μήκο..

14,49€

Model: GS10436

DELPHI GS10436 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]180 Δύναμη έγχυσης [N]721 Μεγ. μήκο..

6,54€

Model: GS10437

DELPHI GS10437 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]290 Δύναμη έγχυσης [N]715 Μεγ. μήκο..

10,28€

DELPHI GS10446 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα Σε απόθεμα. Ρωτήστε μας τιμή.
Model: GS10446

DELPHI GS10446 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]200 Δύναμη έγχυσης [N]213 Μεγ. μήκο..

0,01€

Model: GS10459

DELPHI GS10459 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]18 Διαδρομή [mm]120 Δύναμη έγχυσης [N]506 Μεγ. μήκο..

9,34€

Model: GS10488

DELPHI GS10488 - Αμορτ. αερίου, καπό κινητήρα

Χαρακτηριστικά Τρύπα κυλίνδρου [mm]22 Διαδρομή [mm]473 Δύναμη έγχυσης [N]433 Μεγ. μήκο..

7,98€