Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Model: 13.0460-2700.2

ATE 13.0460-2700.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος 1 [mm]63,3 Ύψος 1 [mm]77,4 Πάχος 1 [mm]18,5 Πλάτος 2 [mm]76,1 ..

84,77€

Model: 13.0460-2701.2

ATE 13.0460-2701.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλήθος τεμαχίων υλικού τριβής8 Πλάτος 1 [mm]63,3 Ύψος 1 [mm]77,4 Πάχος ..

100,53€

Model: 13.0460-2704.2

ATE 13.0460-2704.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]146,5 Υψος [mm]59,2 Πάχος [mm]18,8 Επαφή προειδοποίησης φθορ..

49,59€

Model: 13.0460-2705.2

ATE 13.0460-2705.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Μήκος [mm]0 Πλάτος [mm]0 Πάχος [mm]0 Υψος [mm]0 Πλήθος τεμαχίων υλικ..

97,09€

Model: 13.0460-2706.2

ATE 13.0460-2706.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]113,8 Υψος [mm]62,7 Πάχος [mm]16,7 Επαφή προειδοποίησης φθορ..

46,71€

Model: 13.0460-2707.2

ATE 13.0460-2707.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]116,8 Υψος [mm]49,8 Πάχος [mm]17,7 Επαφή προειδοποίησης φθορ..

1,00€

Model: 13.0460-2708.2

ATE 13.0460-2708.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]131,3 Υψος [mm]69,8 Πάχος [mm]20 Επαφή προειδοποίησης φθοράς..

35,32€

Model: 13.0460-2709.2

ATE 13.0460-2709.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]116,4 Υψος [mm]52,4 Πάχος [mm]17,4 Επαφή προειδοποίησης φθορ..

27,52€

Model: 13.0460-2710.2

ATE 13.0460-2710.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]131,3 Ύψος 1 [mm]53,2 Ύψος 2 [mm]65,3 Πάχος [mm]17,6 Επαφ..

1,00€

Model: 13.0460-2711.2

ATE 13.0460-2711.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]116,4 Υψος [mm]63,8 Πάχος [mm]19,1 Επαφή προειδοποίησης φθορ..

1,00€

Model: 13.0460-2712.2

ATE 13.0460-2712.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]95,7 Υψος [mm]41,3 Πάχος [mm]14,6 Επαφή προειδοποίησης φθορά..

30,01€

Model: 13.0460-2713.2

ATE 13.0460-2713.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος 1 [mm]95,2 Ύψος 1 [mm]51 Πλάτος 2 [mm]95,2 Ύψος 2 [mm]44,6 Πά..

1,00€

Model: 13.0460-2714.2

ATE 13.0460-2714.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος 1 [mm]95,3 Ύψος 1 [mm]48,3 Πλάτος 2 [mm]95,3 Ύψος 2 [mm]39 Πά..

44,29€

Model: 13.0460-2715.2

ATE 13.0460-2715.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]131,3 Υψος [mm]57 Πάχος [mm]16,6 Επαφή προειδοποίησης φθοράς..

42,42€

Model: 13.0460-2716.2

ATE 13.0460-2716.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]116 Ύψος 1 [mm]65,5 Ύψος 2 [mm]72,4 Πάχος [mm]17,8 Επαφή ..

61,60€

Model: 13.0460-2717.2

ATE 13.0460-2717.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος 1 [mm]63,3 Ύψος 1 [mm]77,4 Πάχος 1 [mm]18,5 Πλάτος 2 [mm]76,1 ..

89,61€

Model: 13.0460-2718.2

ATE 13.0460-2718.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]131,4 Υψος [mm]62,1 Πάχος [mm]18,3 Επαφή προειδοποίησης φθορ..

41,09€

Model: 13.0460-2719.2

ATE 13.0460-2719.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]116,6 Υψος [mm]46,4 Πάχος [mm]16,7 Επαφή προειδοποίησης φθορ..

36,88€

Model: 13.0460-2720.2

ATE 13.0460-2720.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]144,8 Υψος [mm]66,3 Πάχος [mm]19 Επαφή προειδοποίησης φθοράς..

1,00€

Model: 13.0460-2721.2

ATE 13.0460-2721.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]94,7 Υψος [mm]51,9 Πάχος [mm]16,3 Επαφή προειδοποίησης φθορά..

1,00€

Model: 13.0460-2722.2

ATE 13.0460-2722.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]106,1 Υψος [mm]48,7 Πάχος [mm]17,3 Επαφή προειδοποίησης φθορ..

47,17€

Model: 13.0460-2723.2

ATE 13.0460-2723.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]95,1 Υψος [mm]43,2 Πάχος [mm]16,1 Επαφή προειδοποίησης φθορά..

40,86€

Model: 13.0460-2724.2

ATE 13.0460-2724.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]116,8 Υψος [mm]55,2 Πάχος [mm]16,7 Επαφή προειδοποίησης φθορ..

40,47€

Model: 13.0460-2725.2

ATE 13.0460-2725.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]131,6 Ύψος 1 [mm]71,3 Ύψος 2 [mm]63,9 Πάχος [mm]17,8 Επαφ..

60,67€

Model: 13.0460-2726.2

ATE 13.0460-2726.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]131,1 Ύψος 1 [mm]69,8 Ύψος 2 [mm]62,1 Πάχος [mm]19,8 Παρά..

1,00€

Model: 13.0460-2727.2

ATE 13.0460-2727.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]131,1 Ύψος 1 [mm]69,8 Ύψος 2 [mm]62,1 Πάχος [mm]19,8 Παρά..

1,00€

Model: 13.0460-2728.2

ATE 13.0460-2728.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]162,7 Υψος [mm]58,7 Πάχος [mm]18,1 Επαφή προειδοποίησης φθορ..

56,92€

Model: 13.0460-2731.2

ATE 13.0460-2731.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]116,6 Υψος [mm]46,4 Πάχος [mm]17,1 Επαφή προειδοποίησης φθορ..

36,18€

Model: 13.0460-2732.2

ATE 13.0460-2732.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]146 Υψος [mm]71,5 Πάχος [mm]20,3 Επαφή προειδοποίησης φθοράς..

43,51€

Model: 13.0460-2733.2

ATE 13.0460-2733.2 - Σετ τακάκια, δισκόφρενα

Χαρακτηριστικά Πλάτος [mm]146 Υψος [mm]71,5 Πάχος [mm]20,3 Επαφή προειδοποίησης φθοράς..

1,00€