Καλώδιο υψηλής τάσης

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Model: B100A

BERU B100A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]45 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

20,58€

Model: B100B

BERU B100B - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]63 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

20,89€

Model: B100C

BERU B100C - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]75 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

36,22€

Model: B100D

BERU B100D - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]84 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

7,02€

Model: B100E

BERU B100E - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]93 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

11,26€

Model: B101A

BERU B101A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]56 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

14,57€

Model: B101B

BERU B101B - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]76 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

19,64€

Model: B101C

BERU B101C - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]85 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

17,85€

Model: B101D

BERU B101D - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]92 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

15,27€

Model: B102A

BERU B102A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]35 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

24,48€

Model: B102B

BERU B102B - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]45 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

13,48€

Model: B102C

BERU B102C - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]56 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

24,94€

Model: B102D

BERU B102D - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]65 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

22,60€

Model: B103A

BERU B103A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]50 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης DIN ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεσης Μ4 ..

17,61€

Model: B103B

BERU B103B - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]65 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης DIN ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεσης Μ4 ..

12,85€

Model: B103C

BERU B103C - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]80 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης DIN ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεσης Μ4 ..

18,63€

Model: B103D

BERU B103D - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]95 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης DIN ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεσης Μ4 ..

19,09€

Model: B104A

BERU B104A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]61 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

1,00€

Model: B104B

BERU B104B - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]95 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

16,60€

Model: B104C

BERU B104C - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]123 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεσ..

17,22€

Model: B104D

BERU B104D - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]133 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεσ..

18,00€

Model: B105A

BERU B105A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]115 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεσ..

37,35€

Model: B105B

BERU B105B - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]84 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

36,10€

Model: B106A

BERU B106A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]79 Καλώδιο μπουζίΠολλαπλασιαστής στους διακλαδωτήρες Πηνίο ανάφλ..

17,92€

Model: B107A

BERU B107A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]72 Καλώδιο μπουζίΠολλαπλασιαστής στους διακλαδωτήρες Πηνίο ανάφλ..

10,67€

Model: B108A

BERU B108A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]68 Καλώδιο μπουζίΠολλαπλασιαστής στους διακλαδωτήρες ΔιανομέαςΠα..

20,89€

Model: B109A

BERU B109A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]60 Καλώδιο μπουζίΠολλαπλασιαστής στους διακλαδωτήρες Πηνίο ανάφλ..

1,00€

Model: B110A

BERU B110A - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]75 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

1,00€

Model: B110B

BERU B110B - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]90 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

1,00€

Model: B110C

BERU B110C - Καλώδιο υψηλής τάσης

Χαρακτηριστικά Μήκος [cm]95 ΔιανομέαςΠαραλλαγή σύνδεσης, πριονωτή ΜπουζίΠαραλλαγή σύνδεση..

1,00€